Bản đồ huyện Long Thành trước quy hoạch

HC_LONGTHANH

Bản đồ Long Thành sau quy hoạch

Bản đồ 2019

Ngày 10/4/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội  ban hành Nghị quyết số 673/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị hành chính cấp xã và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã gồm: Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn và giải thể xã Suối Trầu thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thì diện tích và dân số các xã trên có sự thay đổi. Trong đó xã Bình Sơn được điều chỉnh lên, từ 45,31 km2 với dân số 13.057 người lên 74,21 km2 diện tích tự nhiên (trong đó đất thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là 50 km2) và dân số 23.427 người. Huyện Long Thành không thay đổi về diện tích tự nhiên và dân số nhưng giảm 1 xã Suối Trầu. Huyện Long Thành còn 14 đơn vị hành chính (gồm thị trấn Long Thành và 13 xã: Tam An, An Phước, Long Đức, Lộc An, Bình Sơn, Bình An, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Phước Thái, Phước Bình, Bàu Cạn, Tân Hiệp).

bản-đồ-quy-hoạch-huyện-Long-Thành-Đồng-Nai
dieu chinh long thanh
tong quan san bay long thanh
0788935768